Home

Wat helpt mensen en teams om in beweging te komen op een manier die bij hen past? Zodat zij bewust keuzes maken met inzet van capaciteiten en nieuwe mogelijkheden?
Deze vraag staat voor mij centraal bij veranderopdrachten, trainingen en coachings. Veel voorkomende thema's: coachend leidinggeven, effectief communiceren, met plezier en resultaat samenwerken en professioneel adviseren.
Ik werk praktijkgericht: met concrete handvatten oefenen in je eigen werkcontext om te kijken wat helpt om andere ervaringen op te doen. Dus: ervaringsleren vanuit een helder kader.
Als organisatie-antropoloog ben ik geboeid door wat mensen beweegt. Heb zowel oog voor de context ('buiten'), voor het systeem met eigen regels en patronen ('binnen'), als voor de bijzondere kracht van ieder individu.
Mensen waarderen de leeromgeving die ik creëer, mijn helderheid en onderzoekende geest. Ik richt me op kwaliteiten en vaardigheden in mensen en teams en op blijvend resultaat. 

menu
Deze maatwerk website wordt onderhouden met de Websitemachine