Begeleiding van organisatieverandering

Soms hebben organisaties verandering nodig. Ook zij die goed functioneren, komen op een punt waarbij eerder ontwikkelde strategieën en patronen minder effectief zijn. Andere competenties zijn nodig omdat de aard van het werk en de omgeving daarom vragen.

De kracht van een organisatie neemt toe als je het eigenaarschap van mensen versterkt. Dan werk je ook beter toe naar blijvend resultaat.

We houden tijdens de verandering focus op het gewenste resultaat terwijl we tegelijkertijd oog hebben voor wat het proces met mensen doet. Vervolgstappen moeten goed aansluiten bij het verandertempo dat blijkt in de praktijk. Het vooraf van A tot Z uittekenen van een verandering werkt daardoor niet goed. Wat wel goed werkt, is starten met een inspirerende veranderaanpak en die stap voor stap in goed overleg uitwerken. Co-creatie waarbij we inspelen op wat nodig is en inzetten wat werkt om de gewenste situatie te bereiken.

menu
Deze maatwerk website wordt onderhouden met de Websitemachine