Procesbegeleiding

Op zoek naar een procesbegeleider voor een levendige, interactieve en inspirerende bijeenkomst? En naar een programma dat leidt tot zo'n bijeenkomst? Ik ontwerp en begeleid interactieve bijeenkomsten waarbij samen ontwikkelen en leren centraal staan. Ben vertrouwd met een breed palet aan methoden, modellen en werkvormen. De vraag wat in de context van de klant het best aansluit, is leidend. Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud': de doelen van de dag en de samenstelling en voorkeuren van de groep leiden tot de keuze van werkvormen. 


Versneller

Werkconferenties en andere teambijeenkomsten hebben vooral waarde als zij niet ‘los staan', maar een aanloop en vervolg krijgen, dus een geïntegreerd onderdeel van een 'roadmap' zijn. Zodat je met de bijeenkomst de gewenste verandering al in gang zet. Die aanvliegroute leidt beter tot de gewenste versnelling.

Interactief en inspirerend

Interactief en inspirerend betekent: inbouwen van wisselingen in: ritme/tempo, zwaarte (meer en minder intensief), rollen, binnen-/buitenwereld, abstract en concreet, visionair en met de benen op de grond. Als het kan, bieden we keuzemogelijkheden via parallelle workshops. Oftewel: ook een langere bijeenkomst blijft boeien als je pendelt tussen bedenken en ervaren, tussen huidig en gewenst, tussen enthousiasme over nieuw en afscheid nemen van oud/voorbij, actie en bezinning, verwerken en toepassen.

 

 

 

 

menu
Deze maatwerk website wordt onderhouden met de Websitemachine