Teamcoaching

Je wilt graag een energiek team dat met plezier werkt aan mooie resultaten. Met mensen die zich verbonden voelen en het beste uit elkaar halen. Een team dat effectief op veranderingen inspeelt.

Hoe breng je dit op gang? Mijn aanpak is gericht op:
- helderheid over doelen, taken en rollen en daardoor meer slagvaardigheid; 
- oog voor elkaars kwaliteiten;
- energie en verbinding.

Teamversneller

Resultaatgerichte boost: in één dag de veranderkansen en de gewenste resultaten van het team op een rijtje zetten en daar een concreet plan van aanpak bij maken. Hiermee kan het team direct zelf aan de slag. Naar eigen keus met of zonder procesbegeleiding. Waar een intensievere begeleiding wenselijk is, voer ik eerst verkennende gesprekken met sleutelpersonen. Op basis hiervan maak ik een scan van de gewenste veranderopgave. Die bespreek en vertaal ik met het team in een plan van aanpak. Vanaf de start van de teamcoaching staan het gewenste resultaat en de wijze waarop het team die wil realiseren, voorop.

Modellen

Ik ben vertrouwd met de instrumenten waarmee de effectiviteit, ontwikkeling , samenwerking, communicatiestijlen en rollen van teams in kaart worden gebracht. Waar nodig, zet ik die in. Een model is echter nooit een doel op zich, maar een middel dat inzicht en richting kan geven. Mijn aanpak sluit daarom bovenal aan op de specifieke vragen en context van het team. 

 

 

menu
Deze maatwerk website wordt onderhouden met de Websitemachine